Uncategorized

Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie wiedzy samodzielnego przeprowadzania inwentaryzacji. Zdobycie wiedzy oraz umiejętności zidentyfikowania nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

 

Dla kogo przeznaczone: dla osób odpowiedzialnych za inwentaryzację w placówce oświatowej.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji.
 2. Metody i  zasady prowadzenia inwentaryzacji.
 3. Etapy prowadzenia inwentaryzacji.
 4. Procedury związane z inwentaryzacją.
 5. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i jej przechowywanie.
 6. Spis z natury.
 7. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
 8. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
 9. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz innych osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji za nierzetelne jej przeprowadzenie.
 10. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji.
 11. Czynności pokontrolne.

 

Ilość godzin – 16h

 Koszt szkolenia: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł