Kursy I Szkolenia

CELE:

Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów za pomocą galwanizacji jonoforezy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie potrafił samodzielnie wykonać zabieg jonoforezy.

ADRESACI:

 • kosmetyczki lub absolwenci kursu kosmetycznego;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy jako kosmetyczka.

PROGRAM:

I Część teoretyczna

 1. Omówienie urządzenia
 2. Określenie celu zabiegu, częstotliwości i wymagań Klienta
 3. Karta pacjenta
 4. Wskazania i przeciwwskazania
 5. Zasady dezynfekcji w gabinetach kosmetycznych

II Cześć praktyczna

 1. Przygotowanie do zabiegu
 2. Ćwiczenia na modelkach
 3. Pielęgnacja skóry po zabiegu

CZAS TRWANIA: 3h

CENA: 400zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł