Uncategorized

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem.


Szkolenie skierowane jest do:
przyszłych managerów, dla wszystkich, którzy przygotowują się do objęcia roli kierowniczej.

 

Program szkolenia:

 1. Role menedżera.
 2. Styl kierowania.
 3. Role zespołowe.
 4. Efektywna komunikacja.
 5. Planowanie pracy własnej wyznaczanie celów oraz zadań podległym pracownikom.
 6. Inicjowanie, stymulowanie, koordynowanie pracy w zespole.
 7. Egzekwowanie poleceń.

 

Ilość godzin – 16h

Cena szkolenia – 1000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł