Komunikacja jest uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób. Na naszą pracę wpływ mają inni ludzie (klienci, przełożeni, współpracownicy), ale także efekty naszej pracy wpływają na efekty pracy innych osób. Komunikacja interpersonalna leży u podstaw wszelkich interakcji pomiędzy ludźmi. Głównym celem szkolenia z komunikacji interpersonalnej jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi ułatwiających komunikację.

Biorąc pod uwagę wspomnianą siatkę wzajemnych zależności, komunikacja staje się niezwykle ważną kompetencją. Jest bowiem niezwykle ważne, abyśmy nie tylko maksymalnie precyzyjnie formułowali nasze oczekiwania wobec innych ludzi, ale również potrafili poinformować innych o naszych możliwościach czy ograniczeniach.

Dowiesz się – jakie są rodzaje potrzeb ludzkich. Jeśli poznasz je i zastosujesz w praktyce odpowiednio do potrzeb rozmówcy, uzyskasz rezultaty jakich się nie spodziewasz. W sposób mistrzowski pokażesz rozmówcy, że go rozumiesz.

Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi.  Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami. Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę, poprzez:

 • Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą.
 • Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.
 • Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej
 • Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych
 • Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem
 • Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny
 • Co to jest komunikat, jak odbieramy komunikat, zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo
 • poznasz 4 postawy / typy komunikacyjne, które różnią się między sobą i preferują różne grupy korzyści
 • “Słowa klucze”- to właśnie one otwierają każde drzwi dobrego dialogu; są gwarantem dobrej relacji i konstruktywnej rozmowy.
 • Dowiesz się jakie masz naturalne predyspozycje myślowe, które możesz zastosować z bardzo dobrym skutkiem w życiu osobistym I zawodowym. Zrozumiesz, że możesz działać jako ekspert w dziedzinie która jest zgodna z Tobą.
 • Poznasz inne sposoby myślenia I odnajdziesz swoje miejsce w grupie/ zespole/ biznesie.
 • Zrozumiesz dlaczego działasz w taki a nie inny sposób i wykorzystasz tę wiedzę w praktyce.

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

 • Odkrywanie samego siebie i swojego typu komunikacyjnego,
 • nauczy się poznawać innych i ich potrzeb,
 • praktycznie zastosuje Matrycę Komunikacyjną,
 • będzie umiał robić dobre pierwsze wrażenie  – co to jest i jak je wykorzystać,  – jak zbadać potrzeby rozmówcy, działać w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rozmowy,
 • dowie się jak utrzymać relację posprzedażową i relację w pracy z nowym
  współpracownikiem.

Uczestnik nabędzie umiejętności:

 • jak efektywnie rozmawiać
 • jakie są potrzeby klient
 • jak umiejętnie zadawać pytania/ pytania otwarte
 • jak zdobywać następnych klientów
 • jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje i predyspozycje innych

Uczestnik po odbytym szkoleniu :

 • będzie pewniejszy siebie I rozwinie swoją firmę
 • będzie skutecznie sprzedawał i rekrutował
 • w łatwy i przyjemny sposób będzie współdziałał w grupie
 • wykorzysta swoje i innych naturalne predyspozycje.
 • MODUŁ 1: Badanie potrzeb
  – Pytania otwarte
  –  5 grup korzyści
  –  Ćwiczenia warsztatowe
 • MODUŁ 2: Style myślenia
  – wprowadzenie do zrozumienia samego siebie
 • MODUŁ 3: Style działania
  – wyjaśnienie pojęcia, omówienie szczegółowe, czym się charakteryzują.

– Ćwiczenia warsztatowe

 • MODUŁ 4: Proces w firmie
  – co to jest, 4 wytyczne, jak zorganizować dobry proces w firmie
 • MODUŁ 5: Ja w grupie
  – analiza moich mocnych I słabych stron
  – Ćwiczenia warsztatowe
 • MODUŁ 6: Ja w świecie
  – co zrobię jako ekspert w swojej dziedzinie.
  – Warsztat.
 • MODUŁ 7: Wstęp do szkolenia
  – Rodzaje potrzeb ludzkich
  – 5 grup korzyści, które zaspokajają ludzkie potrzeby
  – Ćwiczenia – poznajmy się z zastosowaniem kart .
 • MODUŁ 8: Odkrywanie samego siebie
  – Co to jest komunikat, jak go odbieramy
  – Zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo
  – Problem w rozumieniu komunikacji, na czym polega
  – Ćwiczenie rysunek, dzięki któremu pokażesz jaki jesteś w środku, co jest niewidoczne dla innych
 • MODUŁ 9: Poznajemy innych
  – Wykres emocji i postaw, które są wyznacznikiem do analizy Typów Komunikacyjnych
  – Szczegółowy opis 4 podstawowych postaw
  – Ćwiczenia, w celu określenia cech współuczestników
 • MODUŁ 10: Praktyczne zastosowanie Matrycy Komunikacyjnej
  – Słownictwo ( słowa klucze) których używamy konstruując rozmowę z poszczególnymi typami rozmówców
  – Układanie dialogu dopasowanego do rozmówcy o innym typie komunikatu
  – Ćwiczenie – Ten czas poświęcimy na szczegółowe poznawanie swojego i innych typu komunikacyjnego oraz przeprowadzimy rozmowy zawierające konkretne już słownictwo
 • MODUŁ 5: Pierwsze wrażenie
  – Nawiązanie relacji
  – Rozpoznanie typu komunikacyjnego
 • MODUŁ 6: Przedstawienie siebie przedstawienie firmy, budowanie marki swojej /firmy

1.Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie informacji na temat własnych uwarunkowań wspierających i utrudniających skuteczną komunikację.
 • Kreowanie wśród Uczestników kultury otwartej komunikacji interpersonalnej
 • Zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych
 • Zdobycie umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji zwrotnych
 • Poprawa atmosfery pracy w zespole

2. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

 • Odkrywania samego siebie i swojego typu komunikacyjnego,
 • Skutecznych sposobów poznawania innych i ich potrzeb,
 • Sposobów myślenia I działania badania potrzeb rozmówcy, działań podejmowanych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rozmowy ,
 • schematu procesu w firmie
 • miejsca w grupie, które jest dla niego najlepsze
 • schematu rozmowy rekrutacyjnej – jak efektywnie rekrutować,

3. Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności, nauczy się:

 • jak zastosować Matrycę Komunikacyjną,
 • jak efektywnie rozmawiać
 • jak efektywnie rekrutować
 • jak dobrze sprzedawać
 • jak rozpoznawać są potrzeby klientów
 • jak przedstawić ofertę firmy/ swoją
 • jak utrzymywać kontakt
 • jak umawiać spotkania
 • jak działać w stanie flow
 • jak umiejętnie zadawać pytania/ pytania otwarte
 • jak zdobywać następnych klientów
 • jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje i predyspozycje innych

4. Uczestnik po odbytym szkoleniu :

 • będzie pewniejszy siebie
 • wykorzysta schematy
 • rozwinie swoją firmę
 • będzie skutecznie sprzedawał i rekrutował w łatwy i przyjemny sposób będzie współdziałał w grupie
 • wykorzysta swoje i innych naturalne predyspozycje.
 • będzie ekspertem w swojej dziedzinie
 • podniesie swoje umiejętności w prowadzeniu firmy

 

Grupa docelowa

Grupę docelową kursu stanowią: prezesi, menedżerowie, kierownicy, właściciele firm, sprzedawcy, nauczyciele, pracownicy którzy na co dzień pracują z ludźmi ( hotele, sprzedawcy w bezpośrednim kontakcie z klientem ( MLM, sprzedaż bezpośrednia ), kadry, pracownicy firm sprzedażowych, wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym.

Metody szkoleniowe

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań             w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 •  Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole.

Ilość godz. – 18h

Cena kursu – 1870zł.

 

Grupę docelową kursu stanowią: prezesi, menedżerowie, kierownicy, właściciele firm, sprzedawcy, nauczyciele, pracownicy którzy na co dzień pracują z ludźmi ( hotele, sprzedawcy w bezpośrednim kontakcie z klientem ( MLM, sprzedaż bezpośrednia ), kadry, pracownicy firm sprzedażowych, wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań             w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 •  Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole.

 

Ilość godz. – 18h

Cena kursu – 1870zł.

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł