Uncategorized

Cel kursu:

Kursant dowie się, w jaki sposób przygotować się do kontroli sanitarnej i jakie  dokumenty zgromadzić. Jak weryfikować dokumenty takie jak upoważnienie, protokół pokontrolny i jak przebiega postępowanie administracyjne. Dowie się również, jakie działania podjąć w przypadku, w którym nie zgadza się z decyzją sanepidu.

 

Program kursu:

-Fakty i mity kontroli sanitarnych

– Rodzaje kontroli i uprawienia inspektorów sanitarnych

– Kontrola na zgłoszenie – zasady weryfikacji jej autentyczności

– Przebieg niezapowiedzianej kontroli – jak się przygotować

– Prawidłowy sposób sporządzania listy alergenów

– Nieobecność właściciela a kontrola sanitarna – zasady postępowania

– Wszczęcie postępowania administracyjnego – co dalej

– Przetwory własne – jakie wytyczne trzeba spełnić, aby sprzedawać wyroby własne

– Mrożenie produktów – kiedy jest możliwe i w jakich warunkach

– Przechowywanie żywności – zasady segregacji w chłodni i lodówkach

– Lokal gastronomiczny a świadczenie usług cateringowych – niezbędne pozwolenia

– Kontrola sanitarna w food truckach

– Tort weselny i stół wiejski vs. odpowiedzialność za zatrucia

– Praktyczne zarządzanie i prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP

 

Czas trwania: 3 h

Cena kursu: 199 zł

 

Zapewniamy:

-materiały szkoleniowe,

-wyposażone sale,

-kameralne grupy.

 

 Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.