Uncategorized

CELE:

Celem szkolenia jest minimalizacja zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także ograniczenie skutków w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej, szpitali i innych zakładów które sprawują całodobową opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 PROGRAM:

 1. Koronawirus SARS-CoV-2- definicja.
 2. Przenoszenie wirusa.
 3. Higiena osobista pracowników i mieszkańców placówki w czasach pandemii.
 4. Dezynfekcja pomieszczeń i miejsca pracy.
 5. Współpraca ze służbami sanitarnymi.
 6. Utylizacja odpadów podczas pandemii.

CENA: 1000zł

ILOŚĆ GODZIN: 8h

OFERUJEMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł