Uncategorized

CZAS TRWANIA KURSU: 80h

Cena: 1500 zł

 

Dla kogo: kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość małych i średnich firm.

Cel kursu: nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Księgi handlowej z wykorzystaniem programów komputerowych.

 

PROGRAM KURSU:

  1. Formy działalności gospodarczej.
  2. Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych.
  3. Podstawowe zagadnienia prawa podatkowego.
  4. Zasady rachunkowości.
  5. Ewidencja dla potrzeb VAT, ZUS, podatku dochodowego.
  6. Obsługa komputerowych systemów finansowo-księgowych.

 

Efekty kształcenia: uczestnik kursu zna formy działalności gospodarczej, zasady sporządzania dokumentów księgowych, potrafi zarejestrować jednoosobowa działalność gospodarczą, wypełnić rachunek, fakturę, fakturę korygującą, notę korygującą, wypełnić deklaracje podatkowe, założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe (rachunki, faktury, itd.) sporządzić deklaracje podatkowe w programach księgowych

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.