Uncategorized

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Umiejętności tworzenia budżetu projektu oraz kontroli jego realizacji. Zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatków.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów oraz działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
 2. Kwalifikowalność wydatków w projekcie
 3. Podatki w projektach unijnych
 4. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją finansową projektu.
 5. Wyodrębnienie księgowości dla celów projektu
 6. Zarządzanie finansami projektu. Dokumentacja finansowa i podatkowa.
 7. Raportowanie i sprawozdawczość realizowanego projektu

 

Cena kursu: 600zł

Liczba godzin – 8h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł