Nowości

CELE:

Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy poprzez bogatą tematykę kursu i ciekawe rozwiązania praktyczne, które pozwalają usystematyzować swoją wiedzę i podnieść poziom kompetencji merytorycznych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający umiejętności terapeutyczno – opiekuńcze terapeutów, opiekunów, wychowawców, nauczycieli a także rodziców, osób z niepełnosprawnością.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla: nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, terapeutów zajęciowych,  instruktorów terapii  zajęciowej, pracowników środowiskowych domów samopomocy, pracowników warsztatów terapii zajęciowych, pracowników dziennych domów samopomocy, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 

PROGRAM:

1.Aspekty psychologiczno – prawne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  1. Humanizacja zarządzania jakością procesu terapeutycznego.

3.Zasady organizacji terapii w wymiarze zarządzania jakością rozwoju placówki terapeutycznej.

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestnika terapii a umiejętności życiowo – społeczne i motywacyjne.

5.Motywacja a proces komunikacyjny w procesie terapeutycznym.

  1. Indywidualne plany terapeutyczne a treningi nawyków celowej aktywności.

 

CZAS TRWANIA:

8 H

CENA:

 300zł

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe,

-wyposażone sale,

-kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł