Uncategorized

CELE: 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Uczestnik na szkoleniu nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii. 

 

ADRESACI:

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności prowadzenia małej gastronomii. Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza małej gastronomii. 

 

PROGRAM: 

 1. Zasady BHP Podstawy technologii gastronomicznej. 
 1. Minimum sanitarne i HACCP. 
 1. Obsługa konsumenta. 
 1. Catering i organizacja imprez okolicznościowych. 
 1. Planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej. 
 1. Zasady zakładania działalności gastronomicznej. 
 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego. 
 1. Dokumentacja. 
 1. Zajęcia praktyczne w placówce gastronomicznej. 

 

LICZBA GODZIN: 80h   

CENA: 1500zł 

 

ZAPEWNIAMY: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł