Uncategorized

Liczba godzin: 120 godzin 

Cena szkolenia: 1800zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Cel szkolenia:  

nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu usług gastronomicznych z dekorowaniem stołów i potraw. 

Grupa docelowa: 

kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności związanych z zawodem kucharz. Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza z modułem zdobienia potraw. 

Ramowy program kursu: 

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii. 
 2. Przepisy BHP w gastronomii. 
 3. Wyposażenie techniczne kuchni. 
 4. Technologia gastronomiczna. 
 5. Surowce i materiały gastronomiczne. 
 6. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków. 
 7. Nowe trendy w gastronomii. 
 8. Dekorowanie potraw i stołu. 
 9. Organizacja przyjęć. 
 10. Kasa fiskalna. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnik podczas szkolenia nabywa praktycznych umiejętności z zakresu gastronomii i zdobienia potraw. 

Prowadzący zajęcia: 

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.