Cel kształcenia:

Celem szkolenia „ABC autyzmu” jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder).

 

Adresaci kursu:

 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat autyzmu.
 • Zrozumienie czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Doświadczenie „na własnej skórze” trudności z jakimi zmagają się osoby z ASD 
 • Poznanie metodyki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

 

Program szkolenia:

 1. Czym jest autyzm.
 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu.
 3. Deficyty i trudności wynikające z autyzmu.
 4. Postrzeganie świata przez osoby dotknięte autyzmem.
 5. Reagowanie na bodźce przez osoby dotknięte autyzmem.
 6. Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów.
 7. Prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.

 

Liczba godzin: 8h

Koszt: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł