Kurs dla administratora nieruchomości przeznaczony jest dla osób, którym zostało powierzone zadanie administrowania nieruchomością, bądź dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą charakterze administratora bez względu na rodzaj nieruchomości. Dzięki nam przyszły administrator nieruchomości posiądzie wiedzę nie tylko teoretyczną ale zadbamy również o to żeby umiał wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.

Dowiesz się:
• Jaką dokumentacją powinien dysponować administrator i kto ją może kontrolować
• Kto może dokonywać przeglądów i obowiązkowych kontroli i jakie one mają skutki
• Jak można uzyskać dodatkowe źródła przychodu na Nieruchomości
• Kiedy i jakie przeglądy techniczne przewidziane w prawie należy wykonać na administrowanym budynku,
• Jakich wpisów należy dokonywać w Książce Obiektu Budowlanego
• Jak umiejętne rozliczać media i skutecznie ściągać należności.

Odbiorcy kursu:

– Zarządy wspólnot mieszkaniowych,
– Właściciele firm
– Członkowie wspólnot mieszkaniowych
– Osoby na stanowiskach administrator nieruchomości,
– Osoby chcące uruchomić własną działalność po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej,
– Administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
– Zarządy budynków komunalnych,
– Pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych

Kurs dla administratorów nieruchomości dostępny jest w systemie weekendowym. W przypadku zainteresowania ze strony uczestników możliwość uruchomienia kursu w  systemie stacjonarnym i wieczorowym.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu.

 

Program kursu realizowany jest podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów.

L.P. Tematyka zajęć Wykład
I

Panel praktyczny

1 Istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami
2 Rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami
3 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
4 Dodatki mieszkaniowe, windykacja zobowiązań
5 Wspólnoty mieszkaniowe
6 Rozliczanie mediów- Sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów
7 Windykacja zobowiązań
8 Podstawy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi- handlowymi
II

Panel ogólny

9 Zasady zarządzania nieruchomościami
10 Gospodarka ekonomiczno- finansowa nieruchomości. (Źródła finansowania nieruchomości, Przychody-Koszty, Sporządzanie budżetu nieruchomości, podstawy księgowości).
III

Panel prawny

11 Podstawowe normy prawne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami
12 Elementy prawa budowlanego, przeglądy techniczne. Książka obiektu budowlanego
13 Ochrona danych osobowych
IV

Panel miękki – predyspozycyjny

14 Komunikacja interpersonalna – sztuka negocjacji
15 Organizacja firmy
16 Oferta handlowa. Sztuka promocji firmy
V

Praktyczne zajęcia na nieruchomościach

Wizytacja nieruchomości komercyjnej
18 Wizytacja nieruchomości mieszkaniowej
Razem 30

 

Cena kursu:  800 zł

Liczba godzin: 30