CELE: 

Głównym założeniem szkolenia jest opanowanie przez uczestników zasad tworzenia układów funkcjonalnych, oraz reguł psychologii kolorów i manipulowania stylami artystycznymi, a także nauka projektowania i aranżowania elementów infrastruktury wypoczynkowo-użytecznościowej w architekturze wnętrz. Co ważne szkolenie to samo w sobie przygotowuje do pracy, jako aranżer/dekorator.

ADRESACI: 

Na kursie odnajdą się zarówno osoby chcące poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i zainteresowania, jak również jednostki bez wcześniejszego doświadczenia, które marzą o zdobyciu nowej pracy i chciałyby wykorzystać swój potencjał. Mile widziani są więc amatorzy z zamiłowaniem do projektowania, urządzania i aranżacji wnętrz, dobrym wyczuciem barw, a także zmysłem przestrzennym. Szkolenie dedykowane jest również pracownikom sklepów meblowych, dekoratorskich i wszystkim tym, którzy planują rozpocząć działalność w tym kierunku.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Zdobycie wiedzy, będącej podstawą do samodzielnego kreowania wnętrz na użytek własny, znajomych, czy przyjaciół. Może to być także początek profesjonalnej przygody z architekturą wnętrz. Kurs projektowania i aranżacji wnętrz stanowi podstawę i wprowadzenie do pracy,  jako dekorator i aranżer wnętrz.

Wyróżniając najważniejsze efekty kształcenia w tzw. „pigułce” są one następujące:

-Nabycie umiejętności planowania, projektowania, jak i dekorowania

-Przyswojenie wiedzy z zakresu aranżowania określonych elementów w architekturze wnętrz

-Poznanie podstaw z dziedziny ergonomii, oraz stylizacji i materiałoznawstwa

-Opanowanie zasad tworzenia układów funkcjonalnych

-Zapoznanie się z regułami psychologii kolorów

-Zdobycie kompetencji uprawniających do wykonywania zawodu aranżera/dekoratora.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do zawodu i omówienie podstawowych pojęć
 2. Podstawy BHP i ergonomii
 3. Technika rysunku odręcznego
 4. Wpływ kompozycji na postrzeganie wnętrza
 5. Stylizacja wnętrz
 6. Tworzenie układów funkcjonalnych
 7. Manipulacja stylami artystycznymi
 8. Psychologia kolorów
 9. Materiałoznawstwo (wybrane zagadnienia)
 10. Aranżacja wnętrz (zastosowanie tricków dekoratorskich)
 11. Wzornictwo artystyczne i użytkowe
 12. Tworzenie kompozycji i budowanie poczucia estetyki
 13. Florystyka we wnętrzach
 14. Wizualizacja i projektowanie w programie graficznym

CENA: 800 zł

LICZBA GODZIN: 30 godzin dydaktycznych

ZAPEWNIAMY:

materiały szkoleniowe
wyposażone sale
kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł