Uncategorized

Kurs – archiwizacja dokumentacji zakładowej

 

Czas trwania – 8h

 

Cena kursu – 500zł

 

Adresaci szkolenia: pracownicy administracyjni niższego i średniego stopnia, osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur.

 

Program szkolenia:

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją (ustawy, rozporządzenia, wytyczne itp.).
2. Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej.
3. Obieg dokumentacji.
4. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej.
5. Funkcjonowanie archiwum zakładowego – organizacja i zakres działania archiwum zakładowego.

6.Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

7.Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.