Asertywność to najlepszy sposób komunikacji w sytuacjach związanych z agresywną lub manipulacyjną presją. Uczy jak budować zdrowe relacje, osiągać cele i dbać o interesy

Program szkolenia:

  1. Komunikacja i emocje w asertywności, czyli na co możesz mieć więcej wpływu i jak to zrobić.
  2. Asertywność od podszewki, czyli budowanie zdrowych relacji a nie tylko „sztuka odmawiania”.
  3. Konstruktywna komunikacja w asertywności – niezbędne elementy składowe.
  4. Jak skutecznie chronić swoje prawa i interesy z poszanowaniem innych ludzi.
  5. Poprawa relacji międzyludzkich – asertywna wymiana opinii i uczuć na bazie konstruktywnej KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY.
  6. Sztuka zwiększania skuteczności osobistej w relacjach.
  7. Panowanie nad emocjami i stresem w załatwianiu trudnych i konfliktowych spraw z innymi ludźmi.

Do kogo skierowane szkolenie – do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, szczególnie dla kadry kierowniczej, liderów zespołów oraz osób współpracujących z innymi ludźmi.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Ilość godz. – 16h

Cena – 1200zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł