CELE:  

Asertywność to najlepszy sposób komunikacji w sytuacjach związanych z agresywną lub manipulacyjną presją. Uczy jak budować zdrowe relacje, osiągać cele i dbać o interesy. Celem szkolenia z asertywności jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiedzą się, jak je rozwiązywać, by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym.

ADRESACI(GRUPA DOCELOWA): 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, szczególnie dla kadry kierowniczej, liderów zespołów oraz osób współpracujących z innymi ludźmi. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Proponowany kurs z asertywności daje konkretne techniki, które można zastosować w codziennym życiu zawodowym i prywatnym, oraz pozwala na rozpoznanie siebie samego na skalach asertywności. Ponadto uczestnicy na poziomie postaw, technik i, co najważniejsze, na poziomie różnych postępowań uczą się postępować w taki sposób, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi. Kursanci poznają również mechanizmy, którym ulegają w sytuacjach konfliktowych, co pozwoli im stać się podmiotem a nie przedmiotem dynamiki konfliktu. Będą mogli w sposób celowy i świadomy zarządzać na poziomie osobistym konfliktem oraz ułatwić zrozumienie sytuacji osobom, które nie będą posiadały wiedzy wyniesionej z tego szkolenia.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

 1. Komunikacja i emocje w asertywności, czyli na co możesz mieć więcej wpływu i jak to zrobić. 
 2. Asertywność od podszewki, czyli budowanie zdrowych relacji a nie tylko „sztuka odmawiania”. 
 3. Konstruktywna komunikacja w asertywności – niezbędne elementy składowe. 
 4. Jak skutecznie chronić swoje prawa i interesy z poszanowaniem innych ludzi. 
 5. Poprawa relacji międzyludzkich – asertywna wymiana opinii i uczuć na bazie konstruktywnej KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY. 
 6. Sztuka zwiększania skuteczności osobistej w relacjach. 
 7. Panowanie nad emocjami i stresem w załatwianiu trudnych i konfliktowych spraw z innymi ludźmi. 

LICZBA GODZIN: 16h  

CENA: 1200zł 

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia: 

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł. 

 

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł