Uncategorized

CELE:

Zaprezentowanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia czym jest postawa asertywna, oraz w jaki sposób budować postawę asertywną. Zapoznanie się typowymi barierami, które nie pozwalają nam na zachowania asertywne oraz poznamy sposoby radzenia sobie z tymi postawami. Nauka przyjmowania komplementów, oraz odpowiedniego reagowania na krytykę. Słuchacze poznają sposoby przekazywania konstruktywnej krytyki w sposób nie obrażający innych.

ADRESACI:

 • osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji z zakresu asertywności na polu zawodowym i prywatnym
 • osoby którym sprawia trudność odmawianie

PROGRAM: 

 1. Czym jest asertywność?
 2. Autodiagnoza – mapa asertywności
 3. Moje prawa i asertywna obrona granic osobistych
 4. Asertywność, a poczucie własnej wartości
 5. Asertywność w komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych i społecznych
 6. Techniki zachowań asertywnych – zdarta płyta, mgła, asertywna odmowa

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończeniu kursu asertywności uczestnik będzie skutecznie stawać w obronie swoich praw, nie naruszając praw innych ludzi, asertywnie wyrażać siebie – swoje zdanie, poglądy i opinie, stosować w praktyce asertywne techniki wyrażania prośby, pochwały, krytyki i inne, skutecznie odmawiać bez agresji czy uległości.

 

ILOŚĆ GODZIN: 8h

CENA: 450zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • sale dydaktyczne
 • materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł