Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela.
  3. Planowanie rozwoju zawodowego
  4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  5. Prezentacja dorobku zawodowego.
  6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Liczba godzin: 8h

Cena kursu – 250 zł