Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

  • mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny
  • chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym -bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem

Program szkolenia. 

Cały kurs trwa 50 godzin zegarowych (9 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych) i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie

2. Teoria barw i kompozycji

3. Florystyczne zasady kompozycyjne

4. Narzędzia florysty – materiałoznawstwo

5. Botanika – wprowadzenie

6. Materiał roślinny

7. Florystyka okolicznościowa

8. Sztuka układania kwiatów w naczyniach

9. Dekoracja kwiatów doniczkowych

10. Artystyczne pakowanie prezentów

11. Dekoracje stołów

12. Florystyka ślubna

13. Florystyka żałobna

 

CENA KURSU: 900zł

 

Zaświadczenia

Szkolenie z zakresu bukieciarstwa podstawowego nie kończy się egzaminem. Zaliczają Państwo kurs na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 40 godzin szkolenia) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu bukieciarstwa podstawowego, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Koszt kursu bukieciarstwa podstawowego zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, materiał florystyczny.