Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny
 • chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym -bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem

 

Cel szkolenia: jest również nabycie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia kompozycji i dekoracji kwiatowych różnymi technikami i z użyciem różnorodnych materiałów bukieciarskich.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Teoria barw i kompozycji
 3. Florystyczne zasady kompozycyjne
 4. Narzędzia florysty – materiałoznawstwo
 5. Botanika – wprowadzenie
 6. Materiał roślinny
 7. Florystyka okolicznościowa
 8. Sztuka układania kwiatów w naczyniach
 9. Dekoracja kwiatów doniczkowych
 10. Artystyczne pakowanie prezentów
 11. Dekoracje stołów
 12. Florystyka ślubna
 13. Florystyka żałobna

 

Cena kursu: 990 zł

Czas trwania: 40 godzin zegarowych (9 godzin zajęć teoretycznych oraz 31 godzin zajęć praktycznych)

 

Zaświadczenia

Szkolenie z zakresu bukieciarstwa podstawowego nie kończy się egzaminem. Zaliczają Państwo kurs na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 40 godzin szkolenia) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu bukieciarstwa podstawowego, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Koszt kursu bukieciarstwa podstawowego zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, materiał florystyczny.