Cel kształcenia:

 • Zapoznanie z metodą CHOREOTERAPII jako naturalnej i skutecznej formy ruchu, pomagającej w ukierunkowaniu i odreagowaniu napięć psychoruchowych.
 • Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności taneczno-ruchowych, wspomagających edukację, rozwój i zdrowie człowieka.

 

Adresaci kursu:

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

 

Program kursu:

 1. Teoretyczne podstawy choreoterapii.
 2. Czynniki leczące w choreoterapii.
 3. Rozgrzewka uwalniająca jednostkę od napięć i otwierającą drogę do relaksacji.
 4. Choreoterapia indywidualna i grupowa (Ćwiczenia muzyczno – ruchowe (rozciągające, poprawiające koordynację ruchową, elastyczność, miękkość i obszerność ruchu, ćwiczenia wymagające pracy samodzielnej jak i współdziałania z jednym partnerem, kilkoma lub całą grupą).
 5. Improwizacje ruchowe przy muzyce.
 6. Ruch planowany.
 7. Podstawy tańca integracyjnego.
 8. Tańce w kręgu.
 9. Zabawa rytmem, dźwiękiem, tempem.
 10. Znaczenie dotyku, automasaż.
 11. Znaczenie przestrzeni w tańcu i życiu.
 12. Ćwiczenia na rozwijanie świadomości ciał

 

Liczba godzin: 8h

Koszt kursu: 700 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł