Uncategorized

CELE: 

Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika.

ADRESACI:

Kurs dedykowany jest dla osób, które:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają dobry stan zdrowia
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

PROGRAM: 

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii i cukiernictwa
 2. a) terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie,
 3. b) normy pokarmowe, obliczanie wartości odżywczej potraw, składniki żywności, piramida zdrowego żywienia,
 4. c) surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie – sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów,
 5. d) techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji,
 6. e) najnowsze osiągnięcia w dziedzinie gastronomii i cukiernictwa.,
 7. Przepisy BHP i HACCP
 8. a) przepisy BHP i przeciwpożarowe,
 9. b) zasady utrzymania, wymogi systemu HACCP,
 10. a) nowoczesne urządzenia w gastronomii i cukiernictwie,
 11. b) organizacja stanowiska pracy i jego wyposażenie,
 12. c) zastosowanie nowoczesnych urządzeń w utrzymaniu wysokiego standardu wyrobów.
 13. Technologie prac cukierniczo -ciastkarskich
 14. a) procesy technologiczne stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych – obróbka termiczna,
 15. b) technologia prac ciastkarsko – cukierniczych,
 16. c) receptury różnych wyrobów cukierniczych – sporządzanie różnego rodzaju ciast i wyrobów cukierniczych oraz sporządzanie kremów, mas, polew itp.
 17. d) sposoby dekorowania różnych wyrobów,
 18. e) wyroby cukiernicze na specjalne okazje – wyroby bankietowe, ekspozycje i aranżacja na stołach bankietowych i okolicznościowych.
 19. Zajęcia praktyczne
 20. a) gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym,
 21. b) procesy produkcji wyrobów cukierniczych.

 

PO UKOŃCZENIU KURSU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TYTUŁU CZELADNIKA

 

LICZBA GODZIN: 120h

CENA: 2000zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł