Uncategorized

Czas trwania – 8h

Kwota – 2600 zł

 

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka sposobów kierowania zespołem.
  2. Kluczowe kompetencje menadżerskie.
  3. Wyznaczanie krótko- i długoterminowych celów.
  4. Skuteczne zbieranie informacji.
  5. Analiza informacji.
  6. Dostosowanie sposobu przekazywania zadań.
  7. Monitorowanie postępów pracowników.
  8. Kontrolowanie pracowników.
  9. Delegowanie zadań.
  10. Egzekwowanie osiągania zamierzonych wyników.