CELE:

Nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii pacjenta zgodnie z założeniami koncepcji SI.

ADRESACI:

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli, terapeutów, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, wolontariuszy chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości terapii wspomagającej z udziałem psa.

PROGRAM:

 1. Pochodzenie i proces udomawiania psa.
 2. Podstawowe wiadomości z zakresu zachowania się psa.
 3. Wpływ zwierząt na człowieka na podstawie badań naukowych.
 4. Dogoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację.
 5. Standardy pracy dogoterapeutycznej (zespół: terapeuta oraz specjalnie wyszkolony pies)
 6. Dobrostan psa pracującego.
 7. Dogoterapia- podstawy pracy z niepełnosprawnymi
 8. Niepełnosprawność, upośledzenie umysłowe w ujęciu psychologicznym
 9. Etapy pracy i podział metod (w tym animaloterapia).
 10. Optymalny rozwój sfer
 11. Metody organizacji zajęć z dogoterapii

LICZBA GODZIN: 16h

CENA: 1000zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł