Uncategorized

 Liczba godzin: 30h

Cena kursu – 650 zł.

Program szkolenia:

1. Anatomia i fizjologia człowieka

  1. Biochemia.
  2. Metodyka pracy instruktora.
  3. Dietetyka i suplementacja.
  4. Sport osób niepełnosprawnych – cele i zadania.
  5. Historia i rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz struktura organizacyjna w Polsce i na świecie.
  6. Klasyfikacja w sporcie osób niepełnosprawnych.
  7. Dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby niepełnosprawne.
  8. Podstawy treningu sportowego.