Każdy kurs języka migowego kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez 3-osobową komisję, w skład której wchodzą wykładowcy języka migowego oraz władze Szkoły College Medyczny. Osoba, która zda egzamin z oceną pozytywną otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN .

Kursy języka migowego, cieszące się zawsze zainteresowaniem i ogromną popularnością to:

1. Kurs Podstawowy.

2. Kurs Zaawansowany.

3. KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW (również dla studentów kierunków pedagogicznych, humanistyczno – przyrodniczych, psychologii i kierunków pokrewnych… oraz dla wszystkich, którzy chcą bardzo dobrze poznać język migowy i wiążą z jego znajomością swoje plany zawodowe).

4. KURS DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH pracowników administracji publicznej i samorządowej, urzędów i instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystać podstawy języka migowego w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi… ale również dla osób, które chcą poznać podstawy języka migowego i zdobyć podstawowe umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi

Nazwa kursu

Stopień nauczania

Liczba znaków

Cena

Kurs podstawowy

Stopień I

60 godz

600 zł

Kurs zaawansowany

Stopień II

 60 godz  800 zł

Kurs dla nauczycieli

Stopień I(elementarny)

500

800 zł

Kurs dla nauczycieli

Stopień II(doskonalący)

500

800 zł

Kurs dla nauczycieli

Stopień III(doskonalący)

500

800 zł

Kurs dla pracowników służb społecznych KSS-1

Stopień I(elementarny)

300

700 zł

Kurs dla pracowników służb społecznych KSS-2

Stopień II(doskonalący)

300

700 zł

Kurs dla pracowników służb społecznych KSS-3

Stopień III(doskonalący)

300

700 zł

Kurs dla księży i katechetów

Stopień I

500

700 zł

Kurs dla służb medycznych

Stopień I(elementarny)

300

700 zł


Opłata obejmująca koszty kursu i egzaminu.

Rozpoczęcie poszczególnych kursów jest „ruchome” a czas ich trwania zależy od częstotliwości spotkań.

Kurs może się rozpocząć kiedy grupa liczy minimalnie 6 osób.

Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły College Medyczny w  godzinach popołudniowych najczęściej 2 razy w tygodniu, oraz w soboty i niedziele. Jednakże już po zorganizowaniu się grupy na jej prośbę oraz po konsultacji z wykładowcą można zwiększać lub zmniejszać częstotliwość spotkań oraz godziny spotkań.