Uncategorized

Ramowy program szkolenia:

 1. Kierowanie zespołem.
 2. Podstawy funkcjonowania zespołów.
 3. Zachowania zespołów.
 4. Motywowanie pracowników.
 5. Zebrania zespołów.
 6. Delegowanie zadań.
 7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół.
 8. Kontrolowanie.

 

Cel szkolenia:

 1. umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem;
 2. pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać;
 3. poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu;
 4. rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań;
 5. poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów;
 6. pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów;
 7. rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych;
 8. nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem;
 9. poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu.

 

Cena – 1200 zł / osoba

Czas – 16 h