Kurs pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

 1. Wprowadzenie do zagadnienia
  a) kreatywność – co to jest i czy można się tego nauczyć?
  b) korzyści wynikające z innowacyjnego myślenia
  b) czynniki hamujące twórcze myślenie
  c) jak pokonać bariery związane z kreatywnością?
 2. Ćwiczenia
  a) cechy osoby kreatywnej
  b) cechy myślenia kreatywnego
  c) rozpoznawanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów
  d) ćwiczenia umysłu – rozgrzewka
 3. Twórcze rozwiązywanie konkretnych problemów w życiu prywatnym i zawodowym
  a) etapy rozwiązywania problemów
  – określenie problemu i celu do osiągnięcia
  – analiza SWOT
  – generowanie pomysłów
  – wybieranie i ocena rozwiązań
  b) twórcze techniki i metody rozwiązywania problemów
  – burza mózgów
  – technika superpozycji
  – technika kuli śniegowej
  – gry i inne.
 4. Praca, a kreatywność
  a) Twórczość a myślenie strategiczne
  b) motywowanie i inspirowanie do rozwoju siebie i innych
 5. Metody przeciwdziałania obniżeniu kreatywności
  a) znaczenie relaksu w pracy twórczej
  b) stres – jak go kreatywnie zwalczać
  c) czas – jak go pokonać

Ilość godz. – 24h

Cena – 1200 zł

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł