CELE:

Kurs pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów. Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do specjalistów, menedżerów oraz liderów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Po szkoleniu kursanci mogą:

 • korzystać z mapy myśli,
 • usprawnić proces analitycznego myślenia,
 • sprawniej przystępować do procesu rozwiązania problemów.

RAMOWY PROGRAM KURSU: 

Wprowadzenie do zagadnienia

 1. a) kreatywność – co to jest i czy można się tego nauczyć?
 2. b) korzyści wynikające z innowacyjnego myślenia
 3. b) czynniki hamujące twórcze myślenie
 4. c) jak pokonać bariery związane z kreatywnością?

Ćwiczenia

 1. a) cechy osoby kreatywnej
 2. b) cechy myślenia kreatywnego
 3. c) rozpoznawanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów
 4. d) ćwiczenia umysłu – rozgrzewka

Twórcze rozwiązywanie konkretnych problemów w życiu prywatnym i zawodowym

 1. a) etapy rozwiązywania problemów

– określenie problemu i celu do osiągnięcia

– analiza SWOT

– generowanie pomysłów

– wybieranie i ocena rozwiązań

 1. b) twórcze techniki i metody rozwiązywania problemów

– burza mózgów

– technika superpozycji

– technika kuli śniegowej

– gry i inne.

Praca, a kreatywność

 1. a) Twórczość a myślenie strategiczne
 2. b) motywowanie i inspirowanie do rozwoju siebie i innych

Metody przeciwdziałania obniżeniu kreatywności

 1. a) znaczenie relaksu w pracy twórczej
 2. b) stres – jak go kreatywnie zwalczać
 3. c) czas – jak go pokonać

 

LICZBA GODZIN: 24h

CENA: 1200zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • Komplet materiałów dydaktycznych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Sale szkoleniowe
 • Kameralne Grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł