Cel szkolenia:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kroju i szycia wyrobów odzieżowych oraz materiałów wykorzystywanych do ich konfekcjonowania. Uczestnicy zapoznają się również z podstawami konstrukcji wyrobów odzieżowych.

 

Program szkolenia:

 1. Rozkład materiału:
 2. BHP w krawiectwie, podstawowe oprzyrządowanie i czynności krawiecki
 3. Nauka szycia ręcznego
 • Fastryga, rodzaje ściegów, przyszywanie zatrzasków, haftek, gumek
 1. Rodzaje tkanin, dodatków krawieckich, pasmanterii
 2. Nauka szycia na maszynie
 • Budowa maszyny, nawlekanie, ustawianie ściegu
 1. Szycie elementów odzieży
 • Szycie z nićmi i na sucho, szycie elementów odzieży: spódnica, spodnie – techniki podstawowe
 1. Wykroje i formy
 • Omówienie linii i płaszczyzny ciała
 1. Praktyczna nauka zdejmowania miary
 • Przygotowanie szablonów, nauka ekonomicznego krojenia tkaniny
 1. Robienie formy, krojenie tkaniny, fastryga, miara, poprawki
 2. Wszywanie zamka, wykonywanie dziurek, przyszywanie guzików
 • Szycie kołnierzy, kieszenie, naszywanie koralików, zapięcia
 1. Nauka szycia na maszynie specjalistycznej overlock – informacje podstawowe
 2. Ćwiczenia:

Analiza wykonanych prac.

 

Wskazania metodyczne do realizacji programu:

Program obejmuje tematykę dotyczącą terminologii w miarę rozwoju techniki
i gospodarki. W wyniku realizacji słuchacze powinni posługiwać się podstawową wiedzą w tym zakresie

 

Efekty kształcenia:

 • Wiedzę z zakresu BHP w krawiectwie
 • Wiedzę z zakresu rodzajów tkanin, dodatków krawieckich i pasmanterii
 • Umiejętność szycia ręcznego i na maszynie
 • Umiejętność zdejmowania miary
 • Umiejętność robienia formy, krojenia tkanin, wszywania zamków, przyszywania guzików
 • Umiejętność szycia na maszynie specjalistycznej

Po zakończeniu kursu uczestnik nabywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do samodzielnego szycia wyrobów odzieżowych a także do wykonywania wszelkich poprawek krawieckich.

 

Prowadząca zajęcia: Ewa Mendzelewska

 

Liczba godzin: 30h

Cena kursu: 890 zł

 

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

Galeria: