Liczba godzin – 20h

Cena kursu – 449 zł.

Cel szkolenia:

Celem kursu przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu krawca oraz posługiwania się maszyną. Kursanci zdobędą pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kroju i szycia.

PROGRAM KURSU

1. Omówienie wykroju bluzki podstawowej koszulowej.
2. Zdejmowanie miary oraz wykonanie własnego szablonu.
3. Szycie elementów bluzki(mankiet ,kołnierzyk na stójce, plisa dostosowana).
4. Szycie bluzki na podstawie samodzielnie zrobionego wykroju.
5. Modelowanie wykroju bluzki na różne typy figur.

Po zakończeniu kursu uczestnik nabywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do samodzielnego szycia wyrobów odzieżowych, a także do wykonywania wszelkich poprawek krawieckich.

Prowadząca zajęcia: Ewa Mendzelewska.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN);
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł;
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.