Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:

  • scharakteryzować epidemiologię chorób układu krążenia w Polsce i na świecie;
  • określić priorytety opiekuńcze w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów z chorobami układu krążenia;
  • omówić czynniki ryzyka chorób układu krążenia, oszacować globalne ryzyko sercowo-naczyniowe oraz modyfikować czynniki ryzyka;
  • przeprowadzić badanie fizykalne układu krążenia oraz dokonać oceny jego funkcji;
  • sprawować opiekę nad pacjentem w procesie diagnozowania chorób układu krążenia;
  • wykonać i zinterpretować badanie elektrokardiograficzne w szczególności w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
  • pielęgnować pacjenta, dobierając metody pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz stosowanej terapii;
  • rozpoznać stany zagrożenia życia oraz podjąć i prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową;
  • monitorować stan pacjenta i sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia;
  • rozpoznawać i przeciwdziałać powikłaniom wczesnym i późnym występującym w przebiegu chorób układu krążenia.

Cena kursu: 1350 zł

Blok ogólnozawodowy -135 godz.

Blok specjalistyczny- 376 godz.