Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:

 • scharakteryzować epidemiologię chorób układu krążenia w Polsce i na świecie,
 • określić priorytety opiekuńcze w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów
 • z chorobami układu krążenia,
 • omówić czynniki ryzyka chorób układu krążenia, oszacować globalne ryzyko sercowo – naczyniowe oraz modyfikować czynniki ryzyka,
 • przeprowadzić badanie fizykalne układu krążenia oraz dokonać oceny jego funkcji,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w procesie diagnozowania chorób układu krążenia,
 • wykonać i zinterpretować badanie elektrokardiograficzne w szczególności
 • w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • pielęgnować pacjenta dobierając metody pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz stosowanej terapii,
 • rozpoznać stany zagrożenia życia oraz podjąć i prowadzić podstawową
 • i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • monitorować stan pacjenta i sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia,
 • rozpoznawać i przeciwdziałać powikłaniom wczesnym i późnym występującym w przebiegu chorób układu krążenia,

Cena kursu: 1350 zł

Blok ogólnozawodowy-135 godz.

Blok specjalistyczny- 376 godz.