Kursy I Szkolenia

CELE:

Celem kursu jest zdobycie kompetencji zgodnych z MEN, oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do zajmowania stanowiska bibliotekarza lub nauczyciela bibliotekarza. Szkolenie pozwala na podjęcie pracy we wszystkich typach bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela-bibliotekarza. Ponadto przygotowuje do wykonywania zawodu brokera i menedżera informacji, oraz prowadzenia działalności wydawniczej.

ADRESACI:

Kurs dedykowany jest:
– nauczycielom szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,
– osobom legitymującym się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia). Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują kompetencje do pracy w bibliotekach innego typu, niż szkolne czy pedagogiczne,                                                                                     -osobom legitymującym się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia), oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela-bibliotekarza.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Począwszy od ewidencji, przechodząc przez proces katalogowania, a kończąc na metodyce pracy z czytelnikiem indywidualnym, jak również zbiorowym (w tym też niepełnosprawnym). Słuchacze po zakończonym szkoleniu są ukierunkowani na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.

Szkolenie daje możliwość podjęcia zatrudnienia w centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, archiwach, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych, a także zarządzania nimi.

PROGRAM:

 1. Utrwalenie podstawowych terminów, definicji i pojęć związanych z bibliotekoznawstwem
 2. Historia książki i bibliotek.
 3. Zagadnienia edytorskie i design książki
 4. Księgarstwo i bibliotekarstwo, oraz organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 5. Gromadzenie, oraz opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów (poszerzone zagadnienia)
 6. Struktura i zarządzanie zbiorami (poszerzone zagadnienia).
 7. Kształtowanie dostępu do informacji w bibliotece- użytkownik informacji, zintegrowany system biblioteczny, zarządzanie informacją naukową
 8. Usługi, zarządzanie i marketing biblioteczny
 9. Czytelnictwo i animacja kultury
 10. Bibliografia i inne źródła informacji
 11. Rynek książki współczesnej- rynek wydawniczy i księgarski
 12. Komunikacja społeczna i medialna w bibliotece
 13. Biblioterapia
 14. Dostęp do informacji w bibliotece
 15. Komunikacja społeczna
 16. Informacja naukowa
 17. Źródła informacji naukowej w środowisku internetowym
 18. Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
 19. System i procedury pracy z czytelnikiem posiadającym niepełnosprawność i o różnych potrzebach
 20. Wiedza o czytelnictwie
 21. Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza
 22. Literatura dla dzieci i młodzieży
 23. Czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
 24. Literatura współczesna, oraz czasopisma
 25. Internet i multimedia w dydaktyce – zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce bibliotecznej
 26. Prawo biblioteczne i autorskie – ochrona własności intelektualnej
 27. Systemy biblioteczne, oraz systemy zarządzania treścią
 28. Webwriting
 29. Nauka odpowiedniego katalogowania (praktyka).
 30. Research internetowy (wyszukiwanie, selekcja i dobór informacji- praktyka)

CZAS TRWANIA: 70h

CENA: 1200zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł