Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu, planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej, sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz efektów projektu badawczego.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących doskonalić umiejętności wychowawcze. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych.

 

Program szkolenia:

 1. Zalety i wady metody projektu w pracy z przedszkolakami.
 2. Podział projektów badawczych.
 3. Wyróżniane etapy pracy metodą projektów.
 4. Rola nauczania jako drogowskazu dla wychowanków pracujących metodą projektu.
 5. Dokumentowanie działań przedszkolaków w czasie trwania projektu.
 6. Zasady konstruowania kryteriów oceny pracy dzieci.
 7. Przygotowanie prezentacji efektów pracy przedszkolaków.
 8. Rola projektów interdyscyplinarnych w podnoszeniu jakości pracy przedszkola i doskonaleniu współpracy nauczycieli przedszkolnych.

 

zas trwania – 6-8h

Cena szkolenia – 490 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł