Uncategorized

Kurs MS PowerPoint – prezentacje multimedialne


Czas trwania kursu: 6-8 godz.*


Cena kursu: 250 zł

 

Program kursu :

 1. Slajdy i organizacja prezentacji.
 2. Możliwości graficzne w MS PowerPoint, wstawianie i formatowanie grafiki.
 3. Style graficzne, tła i motywy.
 4. Wzorzec slajdów i tworzenie własnych szablonów graficznych.
 5. Przejście slajdu i animacje.
 6. Animacja niestandardowa, animacja obiektów w obrębie slajdu.
 7. Multimedia w prezentacji: dźwięk i obraz wideo.
 8. Interakcja w prezentacji multimedialnej.
 9. Typy prezentacji, sposoby sterowania pokazem, przygotowanie pokazu.
 10. Tabele, wykresy, zestawienia i inne obiekty w PowerPoint.
 11. Automatyzacja prezentacji – tworzenie automatycznych galerii foto.
 12. Generowanie prezentacji w stylu strony internetowej.
 13. Publikacja prezentacji multimedialnej.
 14. Ćwiczenia i zadania.