Uncategorized

Czas trwania – 16h

Kwota – 2300 zł

 

Program szkolenia:

 1. Wycena, Oferta, Zlecenie produkcji
 • Przyjmowanie Zamówień – automatyczne generowanie i składanie do fabryki elektronicznych projektów-zamówień, koordynacja wpływających zamówień;
 • Zarządzanie uprawnieniami i dostępem do systemu,
 • Zarządzanie katalogami, cennikami i upustami – obsługa modułu wycen, wprowadzanie pozycji katalogowych i ich cen jednostkowych wykorzystywanych potem do generowania wycen dynamicznych i ofert, przypisywanie upustów i narzutów oraz inne operacje na cenniku materiałów wykorzystywanych w produkcji przez firmę, systemy wyceny z możliwością wyboru różnych cenników, reguły wyceny bazujące na kosztach materiałowych i akcesoriów z możliwością stosowania własnych przeliczników, niezależne wyceny dla klienta – ofertowe i sprzedażowe, wyceny kosztowe zakupu materiałów, akcesoriów i innych składników;
 • Weryfikacja i zarządzanie przepływem zamówień – metody weryfikacji zamówień, kryteria walidacji zamówień, zatwierdzanie zamówień do produkcji, sprawdzanie poprawności technologicznej, kompletności zamówienia,
 • Uruchamianie produkcji – przekształcenie zamówienia w zlecenia produkcyjne, analiza dokumentacji produkcyjnej, weryfikacja poprawności zdefiniowanych przez użytkownika operacji technologicznych;
 • Czas na odpowiedzi i indywidualne konsultacje.
 1. Produkcja
 • Wykazy materiałowe BOM – zasady generowania automatycznego BOM-u zgodnego z indywidualną konfiguracją,
 • Rozpisanie Faz Produkcyjnych – analiza poszczególnych faz produkcyjnych od cięcia poprzez okleinowanie i obróbkę pod złącza lub inne;
 • Sterowanie piłami i centrami obróbczymi CNC – uruchomienie produkcji w oparciu o informacje generowane przez system o wszystkich wymaganych operacjach technologicznych na każdej z formatek,  podgląd i weryfikacja poprawności przebiegu procesu obróbki płyty, definiowanie dostępnych w magazynku narzędzi;
 • Etykietowanie, kody kreskowe – generowanie etykiet dla formatek w zamówieniu, wykorzystanie informacji na etykiecie w procesie produkcji, dostawy oraz montażu u klienta;
 • Montaż, opakowania, spedycja – wykorzystanie i generowanie dokumentacji na potrzebę pakowania i montażu u klienta;
 1. Czas na odpowiedzi i indywidualne konsultacje.