Uncategorized

Liczba godzin: 16h

Cena kursu – 1400 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wymagania BHP dla obiektów szkolnych.
  2. Obowiązki dyrektora placówki z zakresu BHP wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej.
  3. Zagrożenia i ryzyka związane z pracą w placówkach oświatowych.
  4. Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć z uczniami.
  5. Postępowanie podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
  6. Wypadek ucznia.
  7. Postepowanie w najczęstszych sytuacjach.
  8. Odpowiedzialność karna, pracownicza, cywilna pracowników szkoły.