Cel kształcenia:

 • Wzbogacenie wiedzy o roślinach
 • Uzupełnienie tradycyjnej metody terapii i rehabilitacji
 • Poznanie wpływu roślin na samopoczucie człowieka
 • Stymulowanie zmysłów

 

Adresaci kursu:

Grupa docelowa to: terapeuci zajęciowi, pedagodzy, fizjoterapeuci, psychoterapeuci, pracownicy placówek: psychiatrycznych, geriatrycznych, hospicjów, opiekunowie osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną, osoby zajmujące się resocjalizacją, asystenci nauczyciela, studenci kierunków: pedagogika, architektura, ogrodnictwo.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy hortiterapii: czym jest hortiterapia, historia hortiterapii, cele i korzyści, hortiterapia jako forma terapii, grupa odbiorców.
 2. Hortiterapia jako dziedzina edukacji przyrodniczej.
 3. Rola, znaczenie i wpływ przyrody ożywionej i nieożywionej w hortiterapii.
 4. Metody hortiterapeutyczne.
 5. Ogród terapeutyczne i sensoryczny – czym jest, rola i znaczenie, rodzaje.
 6. rośliny stosowane w ogrodoterapii.
 7. Rola ogrodu w społeczeństwie.
 8. Warsztaty praktyczne.

 

Liczba godzin: 16h

Koszt kursu: 1000 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł