Postępowanie ze zwierzętami w schroniskach i placówkach opieki nad zwierzętami

Kurs organizowany z myślą o uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i kandydatów do pracy w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Szkolenie skierowane jest także do wolontariuszy i opiekunów wspomagających działalność schronisk oraz do osób zainteresowanych prowadzeniem hoteli, pensjonatów i przytulisk dla zwierząt. Warunkiem udziału w kursie jest wyrażenie woli uczestnictwa w szkoleniu oraz podpisanie zobowiązania do ścisłego respektowania poleceń wykładowców i instruktorów podczas zajęć praktycznych z udziałem zwierząt. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Program szkolenia przewiduje 12 godz. dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Dysponujemy możliwością realizacji szkolenia na terenie zainteresowanych placówek opieki nad zwierzętami.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z naszym sekretariatem
– czynny codziennie w godz. 09.00-17.00.