Tworzenie schronisk to jedna z podstawowych form pomocy bezdomnym zwierzętom domowym. W placówkach tego typu porzucone czworonogi mogą nie tylko znaleźć bezpieczne schronienie, ale również uzyskać kompleksową pomoc medyczną i behawioralną. W istocie żadne schronisko nie jest bowiem docelowym mieszkaniem dla zwierzaków, lecz przede wszystkim ośrodkiem adopcyjnym, dającym podopiecznym szansę na nowe, lepsze życie. Stanowią one dla bezdomnych zwierząt swoisty azyl. To w nich porzucone, przerażone zwierzaki mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Znajdują tam schronienie, pożywienie i ludzką uwagę. Dzięki opiece wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy mogą stopniowo powrócić do równowagi fizycznej i emocjonalnej.

CELE: 

Kurs organizowany z myślą o ukształtowaniu bądź uzupełnieniu kwalifikacji wolontariuszy, oraz etatowych pracowników i kandydatów do pracy w placówkach opieki nad zwierzętami.

ADRESACI:

 • wszyscy pełnoletni
 • pracownicy schronisk
 • osoby wspomagające działalność schronisk (np. członkowie organizacji działających na rzecz obrony praw zwierząt)
 • zainteresowani/ wiążący swoją przyszłość z tym właśnie zajęciem
 • studenci/absolwenci weterynarii, chcący poszerzyć swoje kompetencje
 • wolontariusze
 • prowadzący przytuliska dla zwierząt
 • trenerzy/instruktorzy/rehabilitanci zwierząt
 • osoby zajmujące się adopcją zwierząt
 • prowadzący i właściciele hoteli przeznaczonych dla zwierząt
 • pracownicy gmin
 • strażnicy miejscy
 • funkcjonariusze policji

PROGRAM:

1. Potrzeby i dobrostan zwierząt

2.Opieka nad psami i kotami (rozpoznawanie ich mowy ciała, a także zachowań)

3. Pielęgnacja szczeniąt i kociąt

4.Opieka nad zwierzętami z zaburzeniami behawioralnymi

5. Postępowanie ze zwierzętami agresywnymi.

6.Pielęgnacja zwierząt starszych i chorych

7.Podstawy żywienia psów i kotów

8.Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w schronisku

9.Częste choroby zakaźne psów i kotów

10.Profilaktyka przeciwpasożytnicza u psów i kotów

11.Wpływ chorób somatycznych na zaburzenia behawioralne u psów i kotów

12. Rozpoznawanie bólu u psów i kotów

13. Redukowanie stresu u zwierząt schroniskowych

14. Postępowanie w nagłych wypadkach i podstawy ratownictwa

15. Bezpieczeństwo zwierząt

16. Przygotowanie zwierząt do adopcji

17. Podstawy prawa

LICZBA GODZIN: 12h

CENA: 450zł

ZAPEWNIAMY:

materiały szkoleniowe
wyposażone sale
kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł