Celem jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki do dzieci.

Czas trwania kursu: 1 miesiąc – 25 godz

Koszt: 550 zł PROMOCJA!!!

 

Ramowe założenia programowe:

Psychologia rozwojowa

Praca z dzieckiem upośledzonym

Pedagogika

Gry i zabawy

Dietetyka i Żywienie dziecka

Profilaktyka zdrowotna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Certyfikat dodatkowo płatny – 30 zł w języku polskim lub wybranym języku obcym

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.