CELE:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowej opieki nad dzieckiem. Skierowane jest ono do każdej osoby chcącej wiedzieć jak prawidłowo opiekować się dziećmi. Uczestnicy poznają najważniejsze zasady pielęgnacji, żywienia i rozwoju dziecka. Kurs zapewnia w pełni profesjonalne zarówno  praktyczne, jak i teoretyczne kwalifikacje do wykonywania zawodu, jakim jest bycie opiekunką do dzieci. 
ADRESACI: 
-Pełnoletni obywatele
-Posiadający co najmniej wykształcenie średnie
-Osoby chcące podjąć pracę, jako opiekun w żłobku, bądź klubie dziecięcym
-Nie posiadający kwalifikacji/uprawnień: pielęgniarski, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela
PROGRAM:
 1. Podstawy pielęgnacji dzieci (anatomia i fizjologia)
 2. Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem
 3. Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego z elementami pedagogiki
 4. Dietetyka/Żywienie dzieci
 5. Podstawowe zagadnienia edukacji dzieci
 6. Gry i zabawy wpływające na rozwój dzieci
 7. Profilaktyka Zdrowotna. Choroby wieku dziecięcego, wstępne rozpoznanie i objawy
 8. Praca z dzieckiem upośledzonym
 9. Zasady i metody wychowania dziecka
 10. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

LICZBA GODZIN: 25 h

CENA: 550 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł