Cel kształcenia:

przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki do dzieci.

 

Program kursu:

 1. Psychologia rozwojowa.
 2. Praca z dzieckiem upośledzonym.
 3. Pedagogika.
 4. Gry i zabawy.
 5. Dietetyka i żywienie dziecka.
 6. Profilaktyka zdrowotna.
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Liczba godzin: 25 h

PROMOCJA! Cena kursu: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30.