Uncategorized

Cel szkolenia:

Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania, nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów, poznanie narzędzi informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy online z uczniami, poznanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczania danych.

 

Dla kogo szkolenie: dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne kształcenia na odległość – Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. E-learning w praktyce – przegląd najważniejszych i najskuteczniejszych narzędzi zdalnego nauczania z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu.
 3. Bezpieczeństwo uczniów i dostosowanie e-learningu do ich możliwości psychofizycznych.
 4. Sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu.
 5. Praca zdalna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w e-learningu.
 6. Zasady rozliczania pracy zdalnej nauczycieli.

 

Czas trwania: 8h

Cena szkolenia: 800 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł