Kursy I Szkolenia

CELE:

Głównym założeniem szkolenia jest zapoznanie się z podstawami pedagogiki Marii Montessori. Ponadto- przekazanie podstawowej wiedzy o życiu i twórczości pedagogicznej M. Montessori, jej poglądach antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych. Szkolenie ma na celu także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie metody Montessori; uwrażliwienie na specyficzne rysy tej pedagogiki: rozwojowo-sytuacyjną koncepcję wychowania, całościową koncepcję człowieka i świata, egzystencjalno-kontemplacyjny wymiar życia, oraz wychowania, specyficzne znaczenie ciszy i milczenia. Dodatkowo też stanowi pobudzenie do autorefleksji, samowychowania i samokształcenia.

ADRESACI:

Kurs powstał z myślą o:

 • Nauczycielach wychowania przedszkolnego
 • Pedagogach
 • Psychologach
 • Logopedach
 • Rodzicach/opiekunach

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnicy poznają sposoby pracy z materiałami rozwojowymi Marii Montessori w zakresie działów: życie codzienne, zmysły, matematyka, język oraz edukacja przyrodnicza i kulturowa. Zapoznają się z zasadami aranżacji przestrzeni Montessori, tworzenia materiałów rozwojowych zgodnie z naturalnymi i indywidualnymi potrzebami dziecka. Poznają filary teoretyczne, oraz dowiedzą się o sposobach prowadzenia obserwacji dziecka, zadaniach opiekuna, jak również o języku komunikacji, a także etapach w rozwoju dziecka przedszkolnego.

 

PROGRAM:

 Teoretyczne omówienie pedagogiki M. Montessori 

 • działalność Montessori, rozwój koncepcji;
 • pedagogika Montessori;
 • metoda Montessori

Podstawy : 

 • polaryzacja uwagi
 • chłonący umysł
 • wrażliwe fazy
 • Zasady :
 • swoboda wyboru – miejsca, zajęcia, współpracownika
 • stopniowanie trudności – trójstopniowa lekcja
 • indywidualny rytm pracy
 • powtarzanie
 • izolacja zmysłów
 • uczenie przez naśladownictwo
 • kontrola błędów

Koncepcja przygotowanego otoczenia;
Rola i zadania nauczyciela (wychowawcy)

Instruktaż – omówienie i pokaz metodyczny – w zakresie materiału rozwojowego:

    a/ Ćwiczenia Codziennego Życia

 • dbałość o własną osobę  (ramy ubraniowe; przelewanie; przesypywanie; zwijanie i rozwijanie dywaniku; wstawanie i siadanie)
 • dbałość o otoczenie (przenoszenie krzesła; odkurzanie; otwieranie i zamykanie drzwi
 • formy grzecznościowe (witanie się; proszenie o pomoc; ).

     b/  Kształcenie Zmysłów

 • wzroku (cylindry; kolorowe płytki; różowa wieża, brązowe schody; czerwone sztangi)
 • słuchu (puszki słuchowe)
 • dotyku (płyki i deseczki; zmysł stereognostyczny)

c/ Kształcenie języka mówionego,  pisanego i czytanego:

 • Wzbogacanie zasobu słów
 • Pisanie (metalowe wstawki; szorstkie litery; ruchomy alfabet)
 • Czytanie  (fonetyczne z pomniejszonymi przedmiotami; karty; książeczki)

    d/ Matematyka:

 • Numeryczne sztangi;
 • wrzeciona;
 • liczby i chipsy
 • wprowadzenie do systemu dziesiętnego
 • system dziesiętny zmiana kategorii
 • deska Seqina

 

CZAS TRWANIA: 30h

CENA: 750zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO ZAKOŃCZONYM KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł