Uncategorized

Czas trwania – 24h

Kwota – 1500 zł

Program szkolenia:

1. Anatomia skóry.

2. Funkcje skóry.

3. Podział ran.

4. Rany ostre klasyfikacja i podział.

5. Patofizjologia powstawania ran.

6. Fazy gojenia się rany.

7. Czynniki wpływające na przebieg gojenia się ran przewlekłych.

8. Czynniki zaburzające fizjologiczne gojenie.

9. Klasyfikacja ran przewlekłych.

10. Zakażenia ran.

11. Biofilm.

12. Odleżyny mechanizm powstawania.

13. Profilaktyka przeciwodleżynowa.

14. Poduszki i materace przeciwodleżynowe.

15. Opatrunki w leczeniu odleżyn.

16. Owrzodzenia żylne i tętnicze – mechanizm powstawania.

17. Profilaktyka przeciwniedokrwienna.

18. Opatrunki w leczeniu owrzodzeń.

19. Zespół Stopy Cukrzycowej mechanizm powstawania.

20. Profilaktyka i ocena rany cukrzycowej.

21. Opatrunki i terapie w leczeniu stopy cukrzycowej.

22. Oparzenia i odmrożenia mechanizm powstawania.

23. Profilaktyka i pielęgnacja ran termicznych.

24. Opatrunki w leczeniu ran termicznych.

25. Diagnostyka ran.

26. Antyseptyki co to?

27. Rodzaje i dobór antyseptyków.

28. Konsensus antyseptyków 2018.

29. Opatrunki antybakteryjne.

30. Rodzaje opatrunków.

31. Wybór odpowiedniego opatrunku.

32. Terapie wspomagające leczenie ran.

33. Dieta w leczeniu ran.