Kursy I Szkolenia

CELE:

Głównym założeniem kursu jest zarówno zdobywanie wiedzy z tematyki pisania , jak i doskonalenie umiejętności pisarskich. Dodatkowo- wyrobienie poczucia odpowiedzialności, czy rzetelności- w końcu każde słowo ma znaczenie, zaś z kolei każdy autor danego tekstu odpowiada za to, co „wyszło” spod jego pióra. Kurs pozwoli rozwijać zdolności obserwacyjne, oraz wyobraźnię. W czasie jego trwania każdy z uczestników ma możliwość poddania konstruktywnej krytyce grupy i prowadzącego swoich autorskich prac powstałych w trakcie jego odbywania. Co istotne- kurs buduje w uczestnikach ciągłą motywację do pracy.

 

ADRESACI:

-Osoby, które ukończyły 18 rok życia,

-Studenci uczelni wyższych/uniwersytetów, którzy podjęli studia humanistyczne,

-Mile widziani absolwenci studiów wyższych na kierunkach humanistycznych; tj. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz filologia polska (polonistyka),

-Wszyscy zainteresowani nauką warsztatu pisarskiego,

-Zaczynają pisać lub czują, że utknęły na jednym z etapów pisania,

-Wyrażają chęć doskonalenia swoich umiejętności pisarskich,

-Chcą otrzymać indywidualną ocenę swojej pracy, a tym samym uzyskać praktyczne wskazówki/ komentarze od profesjonalistów,

-Oczekujący otrzymania konstruktywnej krytykę od innych uczestników kursu w razie potrzeby i są na nią otwarci,

-Poszukujący środowiska, które zmotywuje je do pisania,

-Dążący do odnalezienia się w zespole, który da im wsparcie na każdym etapie przebiegu szkolenia.

 

PROGRAM

Część teoretyczna:

Zasady i reguły pisania (wprowadzenie do podstaw),

-Metody poprawnego i spójnego tworzenia artykułów/tekstów,

-Wybrane zagadnienia gramatyczne z dziedziny języka polskiego,

-Podstawy literatury,

-Omówienie poszczególnych stylów pisania,

-Zapoznanie z rodzajami tekstów, jakie można stworzyć, a także ich powstawaniem od strony merytorycznej.

Część praktyczna:

-Kreatywne pisanie (uczestnicy wybierają określony tekst, sami tworząc jego temat, jak i całą treść.  W ciągu trwania całego kursu wymagane będzie oddanie 4 takich prac).

-Prawidłowe redagowanie/ przeprowadzanie niewielkich korekt,

-Ćwiczenia stylistyczne, pozwalające zadbać o odpowiedni wydźwięk tekstów/ artykułów, a także jego estetykę,

-Planowanie pracy własnej (schemat tworzenia planu przed przystąpieniem do pisania pracy),

-Zajęcia ułatwiające korzystanie ze źródeł (poprawność wykorzystywania ich w tekście- odpowiednie odnoszenie się do danego elementu źródłowego, na którym się opieramy),

-Research internetowy (wyszukiwanie/ selekcja informacji).

 

Czas trwania: 45h

Cena: 840zł

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.