Uncategorized

CZAS TRWANIA KURSU: 32h

Cena: 600 zł

 

Dla kogo: dla osób, które pragną rozpocząć karierę zawodową (pracę lub działalność gospodarczą) w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, pośrednikom i agentom nieruchomości pragnącym zwiększyć swoje umiejętności.

 

Cel kursu: rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami.

 

PROGRAM KURSU:

 1. Umocowanie prawne pośrednika
 2. Standardy zawodowe
 3. Etyka zawodowa
 4. Transakcje i obrót nieruchomościami
 5. Umowy pośrednictwa – rodzaje i przykłady

6.Funkcjonowanie rynku nieruchomości

 1. Marketing na rynku nieruchomości
 2. Narzędzia marketingowe w agencjach nieruchomości
 3. Konkurencyjność ofert
 4. Pozyskiwanie nieruchomości
 5. Metody i techniki wykorzystywane przez agentów
 6. Prawo handlowe i windykacja
 7. Sztuka negocjacji i mediacji biznesowych
 8. Komunikacja społeczna
 9. Reklama i Public Relations
 10. Ochrona danych osobowych

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.