Szkolenie skierowane jest do:  nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, indywidualnych specjalistów i trenerów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Nowoczesne technologie w procesie nauczania.
  2. Kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:
    matematyczno-przyrodniczych,
    • porozumiewania się w językach obcych,
    • postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
    • umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Liczba godzin: 50h

Cena kursu – 1450 zł