Uncategorized

Cel szkolenia:

Zwiększenie zdolności do adekwatnego reagowania, gdy wystąpią zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów, oraz wzmocnienie profilaktyki takich zachowań z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Adresaci kursu:

Kurs skierowany do: nauczycieli, wychowawców, pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 

Program szkolenia:

 1. Zjawisko agresji i przemocy. Definicje, przyczyny i mechanizmy powstawania.
 2. Diagnoza osobistej postawy wobec agresji i przemocy.
 3. Kompetencje nauczyciela potrzebne do adekwatnego reagowania na agresję.
 4. Kierunki pomocy dziecku – sprawcy i ofierze przemocy.
 5. Mobbing- profilaktyka i interwencja.
 6. Interwencja kryzysowa – współpraca międzydyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

Czas trwania: 8h

Koszt kursu: 800 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł