Uncategorized

Cel szkolenia:

Umiejętność opracowywania, wdrażania i redagowania regulaminów.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo- płacowych, menadżerów, kierowników działów personalnych, którzy w zakresie swoich obowiązków czuwają nad wprowadzaniem oraz zmianami w regulaminach, które funkcjonują w ich strukturach organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązek wdrożenia regulaminów i terminy ich wejścia w życie.
 2. Charakterystyka regulaminu oraz ich zmiany.
 3. Zasady zapoznawania pracowników z regulaminami.
 4. Miejsce przechowywania regulaminów.
 5. Obowiązkowe i zbędne elementy regulaminu.
 6. Zasady i techniki redagowania regulaminu.
 7. Najczęściej popełniane błędy.
 8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

 

Czas trwania – 16 h

Cena szkolenia – 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł