Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem jest wzbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy, zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczenie, poznanie narzędzi do zwiększania aktywności uczniów na lekcjach matematyki, nauczanie matematyki w sposób, który pozwala myśleć i rozumować.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Szkolenie skierowane jest głównie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale również opiekunów i pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole czy przedszkolu.

 

Program szkolenia:

 1. Jak rozpoznać dziecko z trudnościami w zdobywaniu wiedzy z zakresu matematyki.
 2. Rola nauczyciela, szkoły i środowiska rodzinnego w pokonywaniu trudności z zakresu matematyki.
 3. Gry i zabawy matematyczne wspierające rozwój umiejętności matematycznych.
 4. Tworzenie gier niezbędnych w trakcie diagnozowania problemów w opanowaniu przez dziecko wiadomości z zakresu matematyki.
 5. Prezentacja gier i zabaw wspomagających pracę nauczyciela – propozycje ich wykorzystania.

 

Czas trwania – 6-8 h

Cena szkolenia – 380 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł