Uncategorized

Cel szkolenia:

Pomoc menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, prowadzeniu udanych prezentacji, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, lepszym rozumieniu mechanizmów psychologicznych, rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz wzmocnienia postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Warsztat skierowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają zespołami w firmach produkcyjnych.

 

Program szkolenia:

 1. Komunikacja w zespole produkcyjnym – rola kierownika, lidera, brygadzisty.
 2. Podstawowe techniki komunikacji na linii zwierzchnik-podwładny (wydawanie poleceń, sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań, kontrola i rozliczenie z realizacji zadań, udzielanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych, umiejętność aktywnego słuchania).
 3. Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 4. Budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi.
 5. Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole podczas zebrań zespołowych.
 6. Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 7. Zalety komunikacji asertywnej.
 8. Sposoby rozmowy z podwładnymi – rozmowy dyscyplinujące.

 

Czas trwania – 16 h

Cena szkolenia – 1500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł