Uncategorized

Czas trwania – 16h

Kwota – 2000 zł

 

Cel szkolenia – zwiększenie własnej efektywności i skuteczności jako przywódcy/lidera zespołu dzięki wykorzystaniu najważniejszych kompetencji przywódczych.

 

Program szkolenia:

1.Rola i zadania Lidera

2.Zarządzanie pracownikami

3.Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

4.Metody reagowania na różne postawy pracowników

5.Motywacja w zarządzaniu zespołem