Cel kształcenia:

Uczestnicy w sposób warsztatowy poznają główne założenia metody Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. W pierwszej części  zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania metody Snoezelen w terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i różnymi zaburzeniami. Druga część warsztatu będzie przeznaczona na praktyczne działanie, podczas którego będą mogli poznać, doświadczyć, eksplorować oraz relaksować się w Sali Doświadczania Świata.

 

Adresaci kursu:

Szkolenie skierowane do: psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów.

 

Program szkolenia:

 1. Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen.
 2.  Zasady metodyczne Snoezelen.
 3. Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.
 4.  Metoda Snoezelen z dziećmi.
 5. Metoda Snoezelen z osobami z autyzmem.
 6. Zajęcia swobodne i zajęcia według scenariusza w Sali Doświadczania Świata.
 7. Planowanie Sali Doświadczania Świata – aranżacja, sprzęt, wyposażenie.

 

Liczba godzin: 8h

Koszt: 450 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł